D. Poděkování

Tento dodatek je informativní.

Tato specifikace byla připravena Pracovní skupinou HTML W3C. Členy v době publikace byli: