A. Změny oproti XHTML 1.0 Strict

Tento dodatek je informativní.

Tento dodatek popisuje rozdíly mezi XHTML 1.1 a XHTML 1.0 Strict. XHTML 1.1 představuje odchýlení od HTML 4 i XHTML 1.0. Nejvýznačnější je odstranění překonaných funkcí. Cílem je definovat značkovací jazyk, který bude dávat důraz na strukturální funkcionalitu, ale zároveň bude počítat se styly pro prezentaci.

Rozdíly mohou být shrnuty následovně:

  1. Ze všech elementů byl odstraněn atribut lang a byl nahrazen atributem xml:lang (jak je definován v [XHTMLMOD]).
  2. Z elementů amap byl odstraněn atribut name a byl nahrazen atributem id (jak je definován v [XHTMLMOD]).
  3. Byla přidána kolekce elementů "ruby" (jak je definována v [RUBY]).