2. Definice shody

Obsah

Tato sekce je normativní.

Klíčová slova "MUSET", "NESMĚT", "POŽADOVANÝ", "BÝT POVINNEN", "NEBÝT POVINNEN", "DOPORUČENÝ", "SMĚT", a "NEPOVINNÝ" v tomto dokumentu musí být pochopeny tak, jak je popsáno v [RFC2119].

2.1. Shoda dokumentu

Tato verze XHTML poskytuje definici striktně vyhovujících XHTML dokumentů, které jsou omezeny na elementy a atributy z jmenných prostorů XHTML.

2.1.1. Striktně shodné dokumenty

Striktně shodný dokument XHTML 1.1 je dokument, který vyžaduje jen prostředky popsané touto specifikací. Takový dokument musí splňovat tyto podmínky:

 1. Musí vyhovovat omezením popsaným v Dodatku C.

 2. Kořenový element dokumentu musí být <html>.

 3. Kořenový element dokumentu musí obsahovat deklaraci jmenného prostoru XHTML s použitím atributu xmlns [XMLNAMES]. Jmenný prostor XHTML je určen takto: "http://www.w3.org/1999/xhtml".

 4. Před kořenovým elementem musí být deklarace DOCTYPE. Veřejný identifikátor obsažený v DOCTYPE deklaraci musí odkazovat na DTD, které najdete v Dodatku C, a to s použitím Formálního veřejného identifikátoru. Systémový identifikátor může být vhodně měněn.

  <!DOCTYPE
   html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
   "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

Zde je příklad dokumentu XHTML 1.1.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" >
 <head>
  <title>Virtuální knihovna</title>
 </head>
 <body>
  <p>Přesunuta na <a href="http://vlib.org/">vlib.org</a>.</p>
 </body>
</html>

Povšiměte si, že je v tomto příkladu deklarace XML. Ta není ve všech XML dokumentech vyžadována, nicméně doporučujeme ji vždy používat. Je povinná, když použijete jiné kódování znaků než UTF-8 nebo UTF-16.

2.2. Shoda uživatelských agentů

Shodný uživatelský agent musí splňovat všechny požadavky definované v [XHTMLMOD].