W3C

XHTML™ 1.1 - Modulově založený XHTML

Doporučení W3C z 31. května 2001

Tato verze:
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xhtml11-20010531
(jediný soubor HTML, PostScriptová verze, PDF verze, ZIP archiv nebo Gzip TAR archiv)
Nejnovější verze:
http://www.w3.org/TR/xhtml11
Předchozí verze:
http://www.w3.org/TR/2001/PR-xhtml11-20010406
Autoř překladu:
Thomas Ziegler
Datum vydání:
19. února 2007
Redaktoři:
Murray Altheim, Sun Microsystems
Shane McCarron, Applied Testing and Technology

Přehled

Toto doporučení definuje nový typ dokumentu XHTML, který je založen na modulové konstrukci a modulech popsaných v Modularizaci XHTML [XHTMLMOD]. Účelem tohoto typu dokumentu je sloužit jako základ budoucím rozšířeným typům dokumentů této 'rodiny' a poskytnout ucelený, prozíravý typ dokumentu, jasně oddělený od překonané zděděné funkčnosti HTML 4 [HTML4], která byla přenesena do typů dokumentů XHTML 1.0 [XHTML1]. Tento typ dokumentu je převážně jen reformulací XHTML 1.0 Strict s použitím XHTML Modulů. To znamená, že mnoho výhod dostupných v jiných typech dokumentu rodiny XHTML (např. XHTML Frames) není v tomto typu dokumentu obsaženo. Tyto výhody jsou dostupné skrze moduly definované v Modularizaci XHTML, a autoři dokumentů mohou definovat vlastní typy dokumentu založené na XHTML 1.1, které tyto výhody využívají (viz. [XHTMLMOD] pro informace o vytváření nových typů dokumentu).

Statut tohoto dokumentu

Sekce popisuje statut tohoto dokumentu v době jeho zveřejnění. Další dokumenty jej mohou nahradit. Nejnovější verze statutu tohoto dokumentu je uchována u W3C.

Tento dokument byl přezkoumán členy W3C a dalšími zainteresovanými skupinami a schválen ředitelem jako Doporučení W3C. Jde o trvalý dokument a může být použit jako odkazovaný materiál nebo citován jako normativní odkaz z jiného dokumentu. Úloha W3C při vytváření tohoto doporučení byla upozornit na tuto specifikaci a podporovat její rozšíření. Tím se zvýší funkcionalita a interoperabilita webu.

Tento dokument byl vytvořen členy W3C HTML Working Group (jen pro členy) jako součást W3C HTML Aktivity. Cíle HTML Working Group jsou posány v chartě HTML Working Group. Kontaktní osobou W3C pro práci na HTML je Masayasu Ishikawa.

Veřejná diskuze o HTML se nachází na www-html@w3.org (archiv). K přihlášení pošlete e-mail na www-html-request@w3.org s výrazem subscribe v předmětu zprávy.

Seznam známých chyb této specifikace ja na http://www.w3.org/2001/05/REC-xhtml11-20010531-errata.

Anglická verze této specifikace je pouze normativní. Informace o překladech jsou dostupné na http://www.w3.org/MarkUp/translations.

Seznam aktuálních doporučení W3C a dalších technických dokumentů je dostupný na http://www.w3.org/TR.

Stručný obsah

Úplný obsah