1. Úvod

Tato sekce je normativní.

S představením rodiny XHTML modulů a typů dokumentů, W3C pomohlo posunout internetovou komunitu vývojářů obsahu ze dnů špatně strukturovaného, nestandardního značkování do správně strukturovaného, validního světa XML [XML]. V XHTML 1.0 byl tento posun řízen cílem umožnit snadný přechod z HTML 4 (nebo dřívější) na XHTML a XML. S nástupem XHTML modulů definovaných v Modularizaci XHTML, W3C odstranila podporu překonaných elementů a atributů z rodiny XHTML. Tyto elementy a atributy byly převážně prezentačně orientované, což je lépe řešit pomocí stylů nebo na základě výchozího chování specifického klienta.

Jdouce dál, bude rodina typů documentů XHTML založena na této nové, strukturovaněji funkcionální kolekci. V této specifikaci W3C HTML Working Group definovala první typ dokumentu založený výhradně na modulech. Tento typ dokumentu je navrhnut tak, aby byl přenositelný na širokou kolekci klientských zařízení a použitelný na většinu internetového obsahu. Vývojáři, kteří zakládají svůj obsah na funkcionalitě vyjádřené v této specifikaci, si mohou být jistí, že bude konzistentně přenositelný na vyhovující uživatelské agenty XHTML rodiny.