B. Reference

Obsah

Tento dodatek je normativní.

B.1. Normativní reference

[HTML4]
Specifikace HTML 4.01, Doporučení W3C, Dave Raggett, Arnaud Le Hors, Ian Jacobs, 24. prosinec 1999.
Viz http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224
[XHTML1]
XHTML 1.0: Rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk, Doporučení W3C, Steven Pemberton a kol., 26. leden 2000.
Viz http://www.w3.org/TR/2000/REC-xhtml1-20000126
[XHTMLMOD]
Modularizace XHTML, Doporučení W3C, Murray Altheim a kol., 10. duben 2001
Viz http://www.w3.org/TR/2001/REC-xhtml-modularization-20010410
[XML]
Rozšiřitelný značkovací jazyk (XML) 1.0 (Druhá edice), Doporučení W3C, Tim Bray, Jean Paoli, C. M. Sperberg-McQueen, Eve Maler, 6. říjen 2000.
Viz http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml-20001006
[RUBY]
Ruby vysvětlivky, Doporučení W3C, Marcin Sawicki a kol., 31. květen 2001.
Viz http://www.w3.org/TR/2001/REC-ruby-20010531

B.2. Informativní reference

[CATALOG]
Management entit: Technická rezoluce OASIS 9401:1997 (dodatek 2 k TR 9401), Paul Grosso, předseda Entity Management Subcommittee, SGML Open, 10. září 1997.
Viz http://www.oasis-open.org/html/a401.htm
[RFC2119]
"Klíčová slova při použití v RFC k označení úrovní požadavku", RFC 2119, S. Bradner, březen 1997.
Dostupný na http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
[XMLNAMES]
"Jmenné prostory v XML", Doporučení W3C, Tim Bray, Dave Hollander, Andrew Layman, 14. leden 1999.
Dostupný na http://www.w3.org/TR/1999/REC-xml-names-19990114